โอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือต่างๆ ตะวันออกกลาง

การเปิดประมูลโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศจอร์แดน

16 ก.ค. 2561