สีสันหลากวัฒนธรรม เอเชียกลาง

อุซเบกิสถาน จากอู่อารยธรรมเส้นทางสายไหมสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่

16 ก.ค. 2561