สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ตะวันออกกลาง