ข่าวด้านการศึกษา/ทุน เอเชียใต้

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียสำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2566 – 2567

20 ก.พ. 2566

มหาวิทยาลัย VIT University ประสงค์มอบทุนการศึกษา

4 ก.ค. 2561