ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา