ข่าวภารกิจและกิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรัก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

31 ต.ค. 2566

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริการ่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่อง “กรุยทางขยายโอกาสการค้าการลงทุนในตะวันออกกลางด้วย FTA ไทย-GCC และ CEPA และ ไทย-ยูเออี”

9 ต.ค. 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

3 ก.ค. 2566

การจัดงาน The Colours of Africa 2023

28 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

19 ก.ย. 2566

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะทูตานุทูตกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

1 ก.ย. 2566

อธิบดีกรมส่งเสริมเศรษฐกิจทางการทูตอุซเบกิสถานเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสเดินทางเยือนไทย

24 ส.ค. 2566

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

24 ก.ค. 2566

ผู้แทนบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ GCC และไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

20 ก.ค. 2566