กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 7

23 มี.ค. 2566

การหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/อุปทูตประจำภูมิภาคแอฟริกา

13 มี.ค. 2566

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและวันฉลองครบรอบ ชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ครั้งที่ 44

14 ก.พ. 2566

การประชุมปรึกษาหารือทวิภาคีไทย - โมร็อกโก ครั้งที่ 3

1 ก.พ. 2566

เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ และอธิบดีฯ เข้ารับหน้าที่

9 ม.ค. 2566

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7 ก.ค. 2565

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน

30 พ.ค. 2565

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาพบหารือคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย

24 พ.ค. 2565

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย -อินเดีย (Foreign Office Consultations – FOC) ครั้งที่ 6

25 เม.ย. 2565