กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับนายกสมาคมแพทย์มุสลิม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์มุสลิม

30 พ.ย. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน

30 พ.ย. 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Manama Dialogue 2021 เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงล่าสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง

22 พ.ย. 2564

อธิบดีอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พบหารือกับรองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

18 พ.ย. 2564

พิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางพิเศษและหนังสือเดินทางราชการ

18 พ.ย. 2564

โครงการ "บัวแก้วปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙" ณ ชุมชนประวัติศาสตร์บ้านครัวเหนือ

20 ส.ค. 2564

คณะผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าพบหารือกับผู้แทนบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล

5 พ.ย. 2563

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาลงนามไว้อาลัยการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย

3 ก.ย. 2563

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

4 ก.ค. 2561