กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตสายอินเดีย - เนปาล ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียตะวันตก

4 ก.ค. 2561