ประกาศ

ประกาศผลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย

11 มี.ค. 2565

สมัครฝึกงานที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

13 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

6 ต.ค. 2564

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

17 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับรับรองแขกและใช้ในการประชุมของกรมเอเชียใต้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

2 เม.ย. 2564

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

4 ก.ค. 2561