วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 223 view

แผนยุทธศาสตร์กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

o7_infographic_แผนยุทธศาสตร์_อชต.