แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ภายในกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 1 งาน

26 เม.ย. 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้างบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศในการเดินทางไปดำเนินโครงการนำคณะภาครัฐและภาคเอกชนเยือนซาอุดีอาระเบีย

26 เม.ย. 2566