สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

18 ก.ย. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

10 ส.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

5 ก.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

6 มิ.ย. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

3 พ.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566

20 เม.ย. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566

15 มี.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

17 ก.พ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

3 ม.ค. 2566