สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

18 ก.ย. 2566

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

8 ก.พ. 2566

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

28 ธ.ค. 2565