ประกาศอื่น ๆ

ประกาศนโยบายกระทรวงการต่างประเทศไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

9 ก.พ. 2566