ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน สำหรับการรับรองเลขาธิการ OIC ในโอกาสเยือนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญสำหรับเดินทางไปประชุมหารือและดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญ (Focus Group) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รมว. กต. อินเดีย และรมว. กต. และการค้าระหว่างประเทศภูฏาน และคณะในฐานะแขกของกระทรวงฯ ในช่วงการประชุม BIMSTEC FM Retreat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับการหารือระหว่างผู้บริหาร กระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับการประชุมติดตามผลกลางปี (Mid-year Review) ไทย - บาห์เรน ครั้งที่ 3 ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตกแต่งสถานที่เพื่อรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและคณะในโอกาสเยือนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พ.ย. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดงานรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและคณะในโอกาสเยือนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุม SOM ไทย - แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 2566

กระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับการเดินทางเยือนบังกลาเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีไทย - บังกลาเทศ ครั้งที่ 3 ณ กรุงธากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เม.ย. 2566