งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน สำหรับการรับรองเลขาธิการ OIC ในโอกาสเยือนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญสำหรับเดินทางไปประชุมหารือและดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญ (Focus Group) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

18 ก.ย. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

10 ส.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566

5 ก.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566

6 มิ.ย. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

3 พ.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รมว. กต. อินเดีย และรมว. กต. และการค้าระหว่างประเทศภูฏาน และคณะในฐานะแขกของกระทรวงฯ ในช่วงการประชุม BIMSTEC FM Retreat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับการหารือระหว่างผู้บริหาร กระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2566