งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่า Pocket wifi สำหรับการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

28 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญที่ระลึก สำหรับโครงการนำคณะนักธุรกิจไทยเยือนคาซัคสถานเพื่อส่งเสริมโอกาสด้านธุรกิจและการลงทุน และการประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของคาซัคสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญที่ระลึกสำหรับการเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 10 ที่กรุงนิวเดลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Pocket Wifi) สำหรับการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Indian Ocean Conference (IOC) ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Pocket Wifi) สำหรับการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพิมพ์กำหนดการการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Pocket Wifi) สำหรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญสำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและประชุมรารือระหว่างไทยกับอิรักและอิอหร่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 2567