งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการล่ามสำหรับการเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

16 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดพิมพ์เล่มกำหนดการเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

11 พ.ย. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

3 ม.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565

1 ธ.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

1 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตกแต่งสถานที่สำหรับการเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

11 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำหรับการเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

11 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับการเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

11 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญสำหรับการเข้าร่วมการประชุม CICA Summit ครั้งที่ 6 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.พ. 2566