งานงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 เม.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

5 เม.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 เม.ย. 2566

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 มี.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 ก.พ. 2566