ข้อมูลรายประเทศ เอเชียกลาง

จอร์เจีย (Georgia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5676 view

รายละเอียดภาพรวม

มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติในดินแดน South Ossetia และ Abkhazia ตั้งแต่ประกาศเอกราชในปี 2534 ซึ่งรัสเซียเข้าไปเกี่ยวข้อง จนเกิดการสู้รบกันและรัสเซียให้การรับรองเอกราชของดินแดน South Ossetia และ Abkhazia ในเวลาต่อมา ทำให้จอร์เจียออกจากการเป็นสมาชิกเครือรัฐเอกราช (CIS) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551
ได้ลงนามความตกลง Association Agreement กับ สหภาพยุโรปเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งความตกลงนี้ทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างจอร์เจียกับสหภาพยุโรปแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
เป็นแหล่งสำรองแมงกานีส แบไรต์ ถ่านหิน และหินอ่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งแหล่งสำรองทองแดง และทองคำ ในบางพื้นที่
มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ มีแหล่งน้ำแร่หลายแห่ง และมีการร่วมทุนกับบริษัทของเนเธอร์แลนด์ในการผลิตน้ำแร่บรรจุขวด แต่มีข้อจำกัดในการหาตลาดใหม่

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

69,700 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tbilisi

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

16.21 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,344.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 GEL = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ป่าไม้ สินแร่เหล็ก ทองแดง แมงกานีส

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็ก เครื่องบิน เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ไม้ ไวน์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อัลลอย ทอง เหล็กและเหล็กเส้น ไวน์และน้ำแร่

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

บัลแกเรีย ยูเครน อาเซอร์ไบจาน สหรัฐอเมริกา ตุรกี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักรกล เวชภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อาเซอร์ไบจาน เยอรมนี ยูเครน รัสเซีย ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

37.78 ล้าน USD ไทยส่งออก 36.04 ล้าน USD นำเข้า 1.74 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 34.30 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

ข้าว ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อัญมณีเครื่องประดับ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รองเท้าและชิ้นส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากจอร์เจียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 653 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 28 จากปี 2558)

คนไทยในจอร์เจีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในจอร์เจีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

หน่วยงานของจอร์เจียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Arunachal Pradesh)