ข้อมูลรายประเทศ แอฟริกา

สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี (Cabo Verde)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2937 view

รายละเอียดภาพรวม

ในอดีตไม่มีคนอาศัยอยู่ ค้นพบโดยชาวโปรตุเกส เป็นเมืองขึ้นโปรตุเกสยาวนานกว่า 500 ปี ก่อนจะได้รับเอกราชในปี 2518
มีทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก มีความแห้งแล้งสูงและมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 10% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือและการลงทุนจากต่างประเทศ
เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในแอฟริกาในปี 2556 - 2557 แต่ยังมีความเสี่ยงเล็กน้อยด้านอัตราการว่างงาน ค่าครองชีพ อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป
เมื่อปี 2550 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้สาธารณรัฐกาบูเวร์ดีพ้นจากสถานะการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country)
เคยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Economic and Social Council (ECOSOC) ของ UN วาระปี 2551 - 2553
ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 2557 - 7 ก.พ. 2558 ได้เกิดเหตุภูเขาไฟ Pico de Fogo ระเบิด ส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นจำนวนมาก สิ่งปลูกสร้างและโบราณสถานได้รับความเสียหาย
มีการเลือกตั้ง ปธน. ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2559 ผลปรากฏว่า นายจอร์จ คาร์ลอส ฟอนเซคา ได้รับชัยชนะอีกสมัย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

4,033 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

549,935 คน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Praia

ภาษาราชการ

โปรตุเกส Crioulo

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายจอร์จ คาร์ลอส ฟอนเซคา (Mr. Jorge Carlos Fonseca)

นายกรัฐมนตรี

นายโจเซ อูลิซเซซ เด ปีนา คอเรอา เอ ซิลวา (Mr. José Ulisses de Pina Correia e Silva)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หลุยส์ ฟิลิป โลเปส ตาวาเรส (Luis Filipe Lopes Tavares)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.98 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

3,603.8 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.67 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CVE = 30.64 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.11 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

เกลือ หินภูเขาไฟ หินปูน ดินขาว ปลา ดินเหนียว ยิปซัม

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารและเครื่องดื่ม ปลาแปรรูป รองเท้าและเสื้อผ้า การผลิตเกลือ การซ่อมเรือ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ปลาแปรรูป ปลาแช่แข็ง เสื้อผ้าบุรุษ รองเท้าและถุงเท้า เครื่องมือล่าสัตว์และประมง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

แองโกลา สเปน โปรตุเกส อิตาลี สหรัฐอเมริกา อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียมกลั่น รถยนต์ ปลาแช่แข็ง ปูนซีเมนต์ สายเคเบิล

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โปรตุเกส สเปน จีน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

7.15 ล้าน USD ไทยส่งออก 7.06 ล้าน USD นำเข้า 0.09 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 6.97 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผักกระป๋องและผักแปรรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐกาบูเวร์ดีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 98 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐกาบูเวร์ดีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล