ข้อมูลรายประเทศ แอฟริกา

สาธารณรัฐแคเมอรูน (Cameroon)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2944 view

รายละเอียดภาพรวม

มีเสถียรภาพทางการเมือง (ปธน. คนปัจจุบันบริหารประเทศมาตั้งแต่ปี 2525)
มีการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และเส้นทางคมนาคมทางบก ทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงสินค้าไปสู่ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ได้แก่ ชาด และแอฟริกากลาง
มีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่เหนือคาบสมุทรบาคาซซิ (ซึ่งเคยเป็นประเด็นพิพาทกับไนจีเรีย)
ในปี 2560 สาธารณรัฐแคเมอรูนเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 5 ของไทยในระดับโลก
มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของภาษาราชการ (อังกฤษ/ฝรั่งเศส) การนับถือศาสนาของประชากร (คริสต์/อิสลาม) ทำให้มีสถานะสมาชิกภาพในองค์กรระหว่างประเทศที่หลากหลายทั้งในสังกัดกลุ่ม Anglophone และ Francophone และเป็นสมาชิก OIC ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

475,442 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

26 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Yaoundé

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฝรั่งเศส

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายพอล บิยา (Mr. Paul Biya)

นายกรัฐมนตรี

นายฟิเลมง ยาง (Mr. Philémon Yang)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เลอเฌิน อึมเบลลา อึมเบลลา (Lejeune Mbella Mbella)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

38.76 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,497.9 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 4.02 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 CFA franc = 0.056 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.45 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม บ็อกไซต์ แร่เหล็ก ป่าไม้ พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและการกลั่น ผลิตภัณฑ์อลูมินัม การแปรรูปอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งทอ ป่าไม้ ซ่อมเรือ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมันดิบ เมล็ดโกโก้ ไม้แปรรูป ทองคำ กล้วย ไม้เป็นชิ้น ๆ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก สเปน อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ข้าว ปิโตรเลียมกลั่น ปลาแช่แข็ง ยารักษาโรค สายเคเบิล โครงสร้างเหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อิตาลี ไทย เนเธอร์แลนด์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

243.55 ล้าน USD ไทยส่งออก 238.72 ล้าน USD นำเข้า 4.83 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 233.89 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ด้ายและเส้นใย แผงวงจรไฟฟ้า (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

ข้าว น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐแคเมอรูนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 863 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐแคเมอรูน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐแคเมอรูน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐแคเมอรูนในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล