ข้อมูลรายประเทศ แอฟริกา

สาธารณรัฐบอตสวานา (Botswana)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2654 view

รายละเอียดภาพรวม

มีเสถียรภาพทางการเมือง มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และมีอัตราการทุจริตต่ำที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และมีฐานะทางการคลังมั่นคง
อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะเพชรและทองแดง และเป็นประเทศผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ของโลก
มีปัญหาโรคเอดส์ระบาดอย่างรุนแรง โดยมีผู้ติดเชื้อ HIV สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

581,730 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

2 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Gaborone

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

, คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

(Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Dr. Unity Dow)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

29 พฤศจิกายน 2528 (ค.ศ. 1985)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

18.34 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

7.0 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 2.97 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 BWP = 279.18 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.77 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

เพชร ทองแดง นิกเกิล เกลือ โซดาไฟ โปแตสเซียม ถ่านหิน แร่เหล็ก เงิน

อุตสาหกรรมหลัก

เพชร ทองแดง นิกเกิล เกลือ โซดาไฟ โปแตสเซียม ถ่านหิน แร่เหล็ก เงิน การแปรรูปปศุสัตว์ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เพชร สายเคเบิล เนื้อสัตว์แช่แข็ง คาร์บอเนต เกลือ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เบลเยียม อินเดีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เพชร ปิโตรเลียมกลั่น น้ำตาลทรายดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยารักษาโรค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ นามิเบีย แคนาดา อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

39.86 ล้าน USD ไทยส่งออก 2.61 ล้าน USD นำเข้า 37.25 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 34.64 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สัตว์มีชีวิต (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ข้าว เหล็กและเหล็กกล้า (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐบอตสวานาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 783 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐบอตสวานา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐบอตสวานา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Gaborone)

หน่วยงานของสาธารณรัฐบอตสวานาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Shiga)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Pathum Thani)