ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลประจำกรมเอเชียใต้ฯ

ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลประจำกรมเอเชียใต้ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,568 view

          ตามที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลประจำกรมเอเชียใต้ฯ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

          บัดนี้ กรมเอเชียใต้ฯ ได้จัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังไฟล์แนบ

          ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 และ 2 ยืนยันตอนรับการเข้าทำงานกับกรมเอเชียใต้ฯ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 นี้

เอกสารประกอบ

news-20180704-113459-117083.pdf