การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

4 ก.ค. 2561

3,348 view

ด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานค้นคว้า และบริหารจัดการข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด และ Download ใบสมัคร

เอกสารประกอบ

news-20180704-112420-372383.pdf