อธิบดีอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พบหารือกับรองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

อธิบดีอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา พบหารือกับรองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,111 view

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้พบหารือกับนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุทธา รองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารของกรมเอเชียใต้ฯ และ ททท. เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและกิจกรรมส่งเสริม การเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยในตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยร่วมกับสายการบินพันธมิตรต่างๆ และแนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มประเทศแอฟริกาและตะวันออกกลาง เพื่อมีส่วนในมาตรการขับเคลื่อนการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศแอฟริกาและตะวันออกกลางเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความสำคัญ อีกทั้งมีความนิยมไทยและวัฒนธรรมไทยอยู่แล้ว โดยสาขาที่สามารถต่อยอดและส่งเสริมได้ทันที ได้แก่ การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารไทย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะมวยไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย กว่า 900,000 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ