อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรัก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรัก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2566

| 151 view

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พบหารือกับ ดร. Diary Ahmed Majid อธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย และคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอิรัก เพื่อส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิรัก ในโอกาสที่อธิบดีกรมเอเชียและออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศอิรักเป็นหัวหน้าคณะเยือนไทย

ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ การพิจารณาการกลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตระหว่างกัน การตรวจลงตราให้กับคนชาติอิรัก การจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-อิรัก ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการค้าและความร่วมมือในระดับประชาชน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ แจ้งแผนการนำคณะผู้ประกอบการไทยเยือนอิรักในช่วงเดือนธันวาคม ศกนี้ ซึ่งฝ่ายอิรักพร้อมให้การสนับสนุน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ