ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 3,590 view

4544  
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ

รายละเอียด กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
รายงานตัว / เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

 

>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์<<

 

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน<<

>>ประกาศรับสมัคร<<

>>ประกาศขยายเวลารับสมัคร<<

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf
ประกาศกรมเอเชียใต้ฯ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน.pdf
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ_ปี_งปม._ครั้งที่_1_1.pdf
ใบสมัครงาน.pdf