ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ประกาศเปิดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 970 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf