พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ค. 2566

| 144 view
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
 
ในพิธีมอบข้างต้น มีข้าราชการดีเด่นประจำปี 2565 จากทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสิ้น 13 คน รวมถึง นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นข้าราชการดีเด่นของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนให้ดำรงไว้ซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการคนอื่น ภายใต้แนวคิด ข้าราชการวิถีใหม่ และได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ และการอุทิศตนเป็นที่พึ่งพาของประชาชนซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญของข้าราชการทุกคน ทั้งนี้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับนั้นถือเป็นเครื่องหมายรับรองคุณงามความดีอันโดดเด่นในด้านของการ ครองตน ครองคนและครองงาน รวมทั้งเป็นการรับรองการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีผลงานดีเด่นอย่างชัดเจน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ