ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรคุณธรรม พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรคุณธรรม พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 เม.ย. 2566

| 627 view

เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนกระทรวงฯเป็นอง.pdf