ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,655 view

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก.pdf