ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2566

| 93 view

53bba62d4919b3c06919aa5c2e0dfed8