ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญสำหรับเดินทางไปประชุมหารือและดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญ (Focus Group) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของขวัญสำหรับเดินทางไปประชุมหารือและดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญ (Focus Group) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 247 view

เอกสารประกอบ

scan_นำส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างค่าของขวัญโมซ.pdf