ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รมว. กต. อินเดีย และรมว. กต. และการค้าระหว่างประเทศภูฏาน และคณะในฐานะแขกของกระทรวงฯ ในช่วงการประชุม BIMSTEC FM Retreat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ รมว. กต. อินเดีย และรมว. กต. และการค้าระหว่างประเทศภูฏาน และคณะในฐานะแขกของกระทรวงฯ ในช่วงการประชุม BIMSTEC FM Retreat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2566

| 367 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถรมว.กต.อินเดีย_-_รมว.กต.ภูฏาน_1.pdf