ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับการหารือระหว่างผู้บริหาร กระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับการหารือระหว่างผู้บริหาร กระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 254 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของขวัญสำหรับการหารือระหว่างผู้บริหารกต..pdf