ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน สำหรับการรับรองเลขาธิการ OIC ในโอกาสเยือนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน สำหรับการรับรองเลขาธิการ OIC ในโอกาสเยือนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมายานพาหนะสำหรับเลขาธิการ_OIC.pdf