“งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล”

“งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล”

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 2,877 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ