ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2566

| 573 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ_ปีงบประมาณ_2566_รอบ_6_เด.pdf