ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 83 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ_ปีงบประมาณ_2566_รอบ_12_เดือน.pdf