ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 503 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติร้องเรียนฯ_ปีงบประมาณ_2565_รอบ_12_เดือน.pdf