Country Profiles - South Asia

Nepal

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 Jan 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 2967 view

Overview

เป็นประเทศ landlocked ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และทางพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า (ลุมพินี) เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2548 (ค.ศ. 2005) สมเด็จพระราชาธิบดีกยาเนนทราฯ คืนอำนาจให้แก่ประชาชนตามการเรียกร้องของพรรคการเมือง ประชาชน และกลุ่ม Maoist ต่อมา พรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่ม Maoist ลงนาม คตล. สันติภาพครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ พ.ย. 2549 ซึ่งถือเป็นการยุติการสู้รบสองฝ่ายที่มีมาร่วมทศวรรษ
10 เม.ย. 2551 (ค.ศ. 2008) เนปาลจัดการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยพรรค UCPN- Maoist ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด จึงจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพรรค Nepali Congress (NC) เป็นพรรคฝ่ายค้าน
ต่อมาวันที่ 28 พ.ค. 2551 (ค.ศ. 2008) สภาร่างรัฐธรรมนูญ (Constituent Assembly : CA) มีมติให้เนปาลยกเลิกสถาบันกษัตริย์ และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล (Federal Democratic Republic of Nepal)
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสภาร่างฯ ชุดที่ 2 ได้มีมติผ่านร่าง รธน. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2558 (ค.ศ. 2015) ด้วยคะแนนเสียง 507 ต่อ 601 และประธานาธิบดี Ram Baran Yadav ได้ประกาศใช้ รธน. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 (ค.ศ. 2015) ส่งผลให้เนปาลมี รธน. ที่ร่างโดยตัวแทนประชาชนเป็นฉบับแรก และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (ค.ศ. 2015) นาง Bidhya Devi Bhandari ได้รับเลือกเป็น ปธน. คนที่สอง และเป็น ปธน. หญิงคนแรกของเนปาล
เนปาลจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างเดือน พ.ย. 2560 (ค.ศ.2017) ถึงเดือน ก.พ. 2561 (ค.ศ.2018) โดยพรรค NCP ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของพรรค CPN (UML) และพรรค CPN (MC) ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด จึงได้จัดตั้งรัฐบาล

General

Area

147,181 Sq.km. (Thailand 513,120 Sq.km.)

Population

30 million people (Thailand 69 million people) (Information from World Bank 2018)

Capital

Kathmandu

Language

เนปาลี

Religion

พุทธ, อิสลาม, ฮินดู

President

Mrs. Bidya Devi Bhandari

Premier

Mr. Khadga Prasad Sharma Oli

Premier MFA

Pradeep Kumar Gyawali

NationDay

20 September

InaugurationDay

30 November 1959

Economy

GDP

24.88 million USD (Thailand 504.99 million USD) (Information from World Bank 2018)

GDP Per Capital

849.0 USD (Thailand 7,273.6 USD) (Information from World Bank 2018)

GDP growth

7.9% (Thailand 4.1%) (Information from World Bank 2018)

Currency

1 NPR = 0.28 BHT

InflationRate

8.7% (Thailand 1.1%) (Information from World Bank 2018)

Resource

แร่ควอทซ์ น้ำ ป่าไม้ พลังงานน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว

Industry

การท่องเที่ยว พรม สิ่งทอ ข้าว ปอกระเจา

ExportProduct

พรม เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ ปอกระเจา

ExportMkt

อินเดีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ตุรกี สหราชอาณาจักร

ImportProduct

ทอง เครื่ิองจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ปุ๋ย ยา

ImportMkt

อินเดีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง สิงคโปร์

Statistic

Comm Value

82.60 million USD Thailand exports 82.18 million USD and imports 0.42 million USD Therefore has a trade surplus of 81.76 million USD (Information from the Ministry of Commerce 2018)

Import

ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

Export

เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องดื่ม รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ

Investment

No data

Travel

There are 55,046 tourists from Nepal traveling to Thailand (2018) (Increased by 27% from 2017) and 19,606 tourists from Thailand traveling to Nepal (2018) (Decreased by 37% from 2017)

Thai people inNepal

Updating information

Thai organization inNepal

สถานเอกอัครราชทูต (Kathmandu)

OrganizationNepal in Thailand

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)