กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ขอนำท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันอันหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ของดินแดน เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียกลาง อันเป็นบ่อเกิดอารยธรรมอันเก่าแก่ของโลก ผ่านเกร็ดความรู้ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งรู้จักดินแดนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นผ่านโลกของสถาปัตยกรรม ศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี อาหาร กีฬา ฯลฯ ที่หลากหลาย ซึ่งคัดสรรมาถ่ายทอดให้ท่านได้เพลิดเพลินพร้อมกับเรียนรู้และทำความรู้จักกับอัตลักษณ์ของประเทศในภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์อันน่าสนใจเหล่านี้

เอเชียใต้

 

ตะวันออกกลาง

     

แอฟริกา

 

เอเชียกลาง