กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
06/03/2019

นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะพ้นวาระประจำการในวันที่ 10 มีนาคม 2562 และจะไปรับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐคิวบา

hh.jpg

         เอกอัครราชทูตฯ แสดงความขอบคุณฝ่ายไทยที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายเอธิโอเปียเสมอมาในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่มีพลวัตในหลายสาขา โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การผลักดันความตกลงทวิภาคีต่าง ๆ ที่คั่งค้างระหว่างกัน และการดูแลผู้ต้องขังชาวเอธิโอเปียในประเทศไทย และฝ่ายเอธิโอเปียแสดงความประสงค์ที่จะเปิดสำนักงานตัวแทนทางการทูตของเอธิโอเปียในประเทศไทยภายในปี 2562 เนื่องจากเห็นว่า ความร่วมมือระหว่างไทยกับเอธิโอเปีย โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนที่มีพลวัตมากขึ้น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จะเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา

เอธิโอเปียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน และเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกา(African Union - AU) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา จึงเป็นตลาดใหม่และแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพของไทย โดยในปี 2561 ไทยและเอธิโอเปียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ โดยที่เอธิโอเปียเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 21 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 540 ล้านคน ทำให้เอธิโอเปียมีศักยภาพในการเป็นประตูการค้า (gateway) ของไทยสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา