สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
14/08/2018

เปิดรับสมัครพนักงานเหมาบริการ ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง "พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล" จำนวน อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ jengchakkaphan@gmail.com ติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook "กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา" หรือโทร. 022035000 ต่อ 12074 (ในเวลาราชการ)

ข้อมูลการรับสมัครและใบสมัคร

>>คลิก<<
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com