กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
11/04/2018

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุนไทย - เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีนายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเสวนาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเอธิโอเปีย โดยมีนักธุรกิจไทยและเอธิโอเปียเข้าร่วมประมาณ 25 คน

872450 (2).jpg

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเอธิโอเปียที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน และความร่วมมือที่ใกล้ชิด ตลอดจนโอกาสด้านการค้าและการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพที่จะส่งเสริมและผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับนายชนินทร์ เย็นสุดใจ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอธิโอเปียให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้น

872451.jpg

เอธิโอเปียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน และเป็นที่ตั้งของสหภาพแอฟริกา(African Union – AU) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา จึงเป็นตลาดใหม่และแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพของไทย นอกจากนี้ เอธิโอเปียเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) ประกอบด้วยรัฐสมาชิกจำนวน 19 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 400 ล้านคน ทำให้เอธิโอเปียมีศักยภาพในการเป็นประตูการค้าของไทยสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้

872448 (1).jpg

872454.jpg

 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา