สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
23/01/2018

ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลประจำกรมเอเชียใต้ฯ

ตามที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลประจำกรมเอเชียใต้ฯ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น

บัดนี้ กรมเอเชียใต้ฯ ได้จัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

>>>>>>>>คลิกเพื่อดู<<<<<<<<

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 และ 2 ยืนยันตอนรับการเข้าทำงานกับกรมเอเชียใต้ฯ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 นี้

 

 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com