สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
11/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

          ตามที่กรมเอเชียได้เปิดรับสมัคร พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 2 อัตรา และได้มีการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) แล้วนั้น บัดนี้ กรมเอเชียใต้ฯตรวจ และรวบรวมผลคะแนนสอบข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 13 ราย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>>คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์<<

          ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 โดยเริ่มรายงานเวลา 13.30 น. ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ฝั่งถนนพระราม 6 พร้อมเอกสารบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ และเริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 น. หากไม่สามารถมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

หมายเหตุ* ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ท่านใดยังไม่ได้ส่งสำเนาการสมัครต้นฉบับจริงที่ส่งผ่านอีเมล ให้นำมาส่งในวันดังกล่าวด้วย 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com