สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
27/12/2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานเหมาบริการ ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบข้อเขียนใรวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 

- 13.30 - 14.00 น. รายงานตัวเข้าสอบ พร้อมแสดงบัตรประชาชน ณ ห้องประชุมกรมเอเชียใต้ฯ กระทรวงการต่างประเทศ

- 14.00-17.00 น. สอบข้อเขียน

*ทั้งนี้ให้ผู้สมัครที่ส่งเอกสารผ่านที่อีเมล นำเอกสารสำเนาต้นฉบับมาส่งด้วยในวันดังกล่าว

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 022035000 ต่อ 12091 เวลาราชการ


 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com