กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
04/12/2017

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายอีโซป พาเทล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ และการสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ

มอริเชียส เป็นประเทศเกาะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดียในทวีปแอฟริกา มีประชากร 1.26 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู คริสต์ และอิสลามตามลำดับ โดยมอริเชียสเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในแอฟริกา มีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 71.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มอริเชียสมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย


madagascar.JPG

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา