กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
04/12/2017

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ อย่างเต็มที่ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการผลักดันการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่ระหว่างกัน รวมทั้งเสนอให้เอธิโอเปียเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากฝ่ายเอธิโอเปีย เนื่องจากสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของไทยไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย
ได้เข้าพบนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อหารือถึงความร่วมมือ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งการที่ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
(medical hub) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเอธิโอเปียที่นิยมเดินทางมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

เอธิโอเปียเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน มีศักยภาพเป็นแหล่งการลงทุนใหม่ของไทยในแอฟริกา เอธิโอเปียยังเป็นสมาชิกตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA) ซึ่งประกอบด้วยรัฐสมาชิกจำนวน 19 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 400 ล้านคน จึงทำให้เอธิโอเปียมีศักยภาพเป็นประตูให้ไทยสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้

ethiopia.JPG

madagascar.JPG

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา