กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
04/12/2017

นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 50 ปี การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เคนยา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย ร่วมกับ สายการบินเคนยา และ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ได้จัดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย เคนยา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และเจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าร่วมด้วย

นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย และนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดงาน และมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการแสดงกายกรรมเคนยา รวมทั้งนายปองพล อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนักเขียนชื่อดัง และบุตรสาวได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซาฟารีในเคนยา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

ไทยและเคนยาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2510 โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี ความสัมพันธ์ของสองประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีความร่วมมือกันในหลายด้าน อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เคนยา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเคนยา 


kenya 1.jpg

kenya 2.jpg

kenya 3.jpg

kenya 4.jpg

kenya 5.jpg

kenya 6.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา