กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
01/09/2017

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือการบริการทางสุขภาพ
(MOU on Healthcare Services Collaboration) ระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท

191254.jpg

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์และการอำนวยความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาลระหว่างกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งได้นำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ของไทยเยือนเอธิโอเปียระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2560 

191258.jpg

191269.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


01-09-2017 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

28-08-2017 นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก

16-06-2017 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และคณะเดินทางเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและสาธารณรัฐกานา ภายใต้การดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่ และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ 2560

24-05-2017 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้ให้เกียรติบรรยายให้กับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

17-05-2017 เอกอัครราชทูต ผู้แทนพิเศษแกมเบีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา