กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
01/09/2017

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือการบริการทางสุขภาพ
(MOU on Healthcare Services Collaboration) ระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท

191254.jpg

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์และการอำนวยความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาลระหว่างกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งได้นำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ของไทยเยือนเอธิโอเปียระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2560 

191258.jpg

191269.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา