สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
06/07/2017

กิจกรรม The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย ๗ ประเทศ (ได้แก่ อียิปต์ เคนยา ลิเบีย โมร็อกโก ไนจีเรีย ซูดาน และแอฟริกาใต้) สายการบิน   อียิปต์แอร์ เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เคนยาแอร์เวย์ และเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะจัดงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้กับสาธารณชนไทย แสวงหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในแอฟริกา ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวแอฟริกา 

TH Color of Africa Poster-01.jpg


กิจกรรมหลักของงานฯ ประกอบด้วย

3.การสัมมนาโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในแอฟริกา

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ จัดร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์     และมีวิทยากรประกอบด้วย เอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศในแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ เอธิโอเปีย เคนยา ลิเบีย โมร็อกโก โมซัมบิก ไนจีเรีย ซูดาน และแอฟริกาใต้ ผู้บริหารสายการบินแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์แอร์ เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เคนยาแอร์เวย์ และเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ และผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในแอฟริกา ได้แก่ กลุ่มโรงแรมไมเนอร์

2.กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน (Student Quiz Competition)

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโลตัสสวีท       1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จำนวน 100 คน จาก 20 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร      และต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย จะให้เกียรติมาร่วมถามคำถาม  ในรอบตัดสิน   

3.การจัดงาน The Colours of Africa: Opportunity, Friendship and Cooperation ในวันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น.
บริเวณ Eden 1 Eden 2 และ Dazzle ศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.0016.15 น. ณ บริเวณ Eden 1 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นประธาน ร่วมกับเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย และมีผู้แทนคณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 

การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

(1) นิทรรศการโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับมิตรประเทศในแอฟริกาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(2) นิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แอฟริกา

(3) นิทรรศการภาพถ่ายในโอกาสการครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เคนยา โดยนำเสนอผลงานภาพถ่ายเปรียบเทียบสะท้อนความสัมพันธ์ไทย - เคนยา โดยคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี และคุณดวงดาว สุวรรณรังษี ช่างภาพและนักเขียนชื่อดัง

(4) นิทรรศการงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศในแอฟริกาซึ่งหาชมได้ยาก

(5) การจัดแสดงiผลงานศิลปะ “โมซัมบิกเขียนด้วยไม้” ของนายดีโน เจธา (Mr. Dino Jetha) ศิลปินนักแกะสลักไม้ “ซิเคเลเคดาน่า” ที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อบอกเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่    ของผู้คนในโมซัมบิกและแอฟริกาผ่านผลงานไม้แกะสลัก โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ทั้งนี้ นายดีโน เจธา จะเดินทางมาร่วมจัดแสดงผลงานและจัดกิจกรรม workshop ให้แก่นักเรียนศิลปะในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 22 กรกฎาคม 2560 ด้วย

(6) การจัดพื้นที่ออกบูธสำหรับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตประเทศ       ในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย จำนวน ๗ ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ เคนยา ลิเบีย โมร็อกโก ไนจีเรีย แอฟริกาใต้  ซูดาน สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย สายการบินอียิปต์แอร์ เอธิโอเปียนแอร์ไลน์ เคนยาแอร์เวย์ และเซาท์แอฟริกันแอร์เวย์ กลุ่มโรงแรมไมเนอร์ และการออกบูธ Taste of Africa เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า อาหาร การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวของแอฟริกา            และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาให้สาธารณชนทราบ โดยจะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการจับรางวัลผู้โชคดีเพื่อชิงรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน โดยมีรางวัลใหญ่ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ - ประเทศในแอฟริกา) และโรงแรมที่พักในบอตสวานาและ จ.ภูเก็ต    ของกลุ่มบริษัทโรงแรมในเครือไมเนอร์ เป็นต้น

(7) การแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีของแอฟริกา อาทิ การแสดงกายกรรมพื้นเมือง (Acrobatic Show) จากสถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทย การแสดงดนตรีพื้นเมืองของโมร็อกโก (Charbi) การแสดง Safari Entertainment - Afro Beat โดยสถานเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำประเทศไทย การแสดงกลองและดนตรีพื้นเมืองโดยศิลปินชื่อดัง Dingiswayo Juma จากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และการแสดงดนตรีพื้นเมืองซูดานและเอธิโอเปีย จากสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์

(8) การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแอฟริกาโดยนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับนายแบบและนางแบบมืออาชีพ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันอังคารที่ 18 - วันพุธ 19 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.0022.00 น. (การสัมมนาฯ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จำกัดเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับเชิญ) และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา    กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0 2643 5047 โทรสาร 0 2643 5049 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ africadiv@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ sameaf.mfa.go.th หรือ facebook กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ facebook กระทรวงการต่างประเทศ

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com